Оборонний менеджмент: Ознайомлення

coverЦя публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва обороною з погляду практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які мають вирішувати військові фахівці для забезпечення доброго керівництва оборонним сектором,книга знайомить молодих військових фахівців у нових демократичних країнах з цими питаннями. Її мета – пояснити принципи та підходи до розробки й реалізації політики безпеки та оборони, презентувати результати політичних досліджень і навести приклади успішної трансформації та керівництва органами, організаційними процесами та ресурсами сфери безпеки. Цільова аудиторія включає практиків з законодавчої та виконавчої гілок влади, фахівців з безпеки та оборони та організації громадянського суспільства, які займаються підвищенням прозорості, підзвітності, дієвості та ефективності органів безпеки та оборони.


DCAF
2009