hr0Програма НАТО з розбудови доброчесності

Програма розбудови доброчесності надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у секторі оборони та безпеки. Програма заохочує добрі практики, процеси та методи і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

BI1Веб-сайт програми НАТО з розбудови доброчесності

Веб-портал програми НАТО з розбудови доброчесності. Ця програма надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у сфері оборони та безпеки. Програма підтримує добру практику, процеси та методики і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

Програма розбудови доброчесності адаптована до національних потреб та вимог. Вона керується попитом, участь у ній добровільна. Програма відкрита для всіх союзників і партнерів НАТО (учасників Ради Євроатлантичного партнерства, Середземноморського партнерства, Стамбульської ініціативи співробітництва і партнерів в усьому світі). НАТО розглядає запити інших країн індивідуально.

BI2Розділ ресурсів CIDS

Центр доброчесності в оборонному секторі є чудовим ресурсом для розбудови доброчесності в сфері оборони. Ця організація, що базується в Норвегії, пропонує на своєму веб-сайті різні інформаційні продукти, від курсів до публікацій. Розділ ресурсів веб-сайту CIDS може бути особливо корисним тим, хто хоче швидко проглянути основні джерела з цього питання.

BI3Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC)

UNODC – світовий лідер у боротьбі з наркоторгівлею та міжнародною злочинністю. Створене у 1997 році шляхом об’єднання Програми ООН з контролю наркотиків та Центру попередження міжнародної злочинності, UNODC діє в усіх регіонах світу через розгалужену мережу місій на місцях. UNODC переважно займається:

 • Проектами технічної співпраці на місцях зі зміцнення можливостей країн-учасниць протидіяти незаконному обігу наркотиків, злочинності та тероризму
 • Дослідницько-аналітичною роботою для підвищення поінформованості та розуміння питань наркотиків і злочинності та розширення доказової бази для поліцейських і оперативних рішень
 • Нормотворчістю, для допомоги державам у ратифікації та виконанні відповідних міжнародних договорів, розробці національного законодавства стосовно наркотиків, злочинності та тероризму, та наданням секретарських і основних послуг передбаченим договорами керівним органам.

BI4Посібник ООН «Боротьба з корупцією»

Цей електронний посібник є спільним проектом Глобального пакту ООН та Управління ООН з наркотиків та злочинності. Він використовує шість інтерактивних навчальних модулів з метою кращого розуміння 10 принципів протидії корупції Глобального пакту ООН та Конвенції ООН проти корупції стосовно приватного сектору. Інструмент адресований всім, хто діє від імені компаній. Кожен модуль триває лише п’ять хвилин, навчаючи швидко та ефективно. 

BI5UNODC TRACK «Інструменти та ресурси інформації про боротьбу з корупцією»

Це антикорупційний Інтернет-портал, розроблений UNODC. Він включає юридичну бібліотеку, курси дистанційного навчання, пошукову систему з антикорупційної літератури та інші ресурси. Юридична бібліотека Конвенції ООН проти корупції (UNCAC) дає доступ до електронної бази даних з законодавства та юриспруденції UNCAC 175 країн, впорядкованої згідно з вимогами Конвенції. Портал TRACK узагальнює юридичні та інші знання про боротьбу з корупцією та повернення активів, що дає країнам-учасницям, борцям з корупцією та громадськості доступ до цієї інформації в одному вікні. Він включає також антикорупційну навчальну базу, де користувачі з усього світу можуть знайти й отримати доступ до аналітики організацій-партнерів.

BI6UNODC SHERLOC

Інформаційний портал SHERLOC – це інструмент, покликаний спростити поширення інформації про впровадження Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності і протоколів до неї. На цьому порталі можна знайти приклади національних антикорупційних законів, а також інструменти зміцнення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та інші корисні ресурси. Портал містить базу прикладів, базу законодавства, базу бібліографії та перелік національних уповноважених органів. У базі прикладів міститься правова практика з корупції, фальшувань, кіберзлочинів, злочинів, пов’язаних з наркотиками, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, участі в організованих злочинних угрупованнях, піратства, незаконної переправки мігрантів, контрабанди зброї, культурних цінностей, незаконного обороту дикої флори й фауни, деревини, торгівлі людьми та інших злочинів. База законодавства – це електронне сховище законів, що стосуються положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC). База бібліографії – бібліографія з анотаціями основних статей з коментарями, що дозволяє пошук по країнах, методах досліджень і ключових словах. Перелік містить контактну інформацію про компетентні національні органи, уповноважені отримувати, реагувати й обробляти запити про допомогу з питань, пов’язаних з організованою злочинністю.

BI7Ініціатива з повернення вкрадених активів UNODC (StAR

Ініціатива з повернення вкрадених активів (StAR) є спільним проектом групи Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності на підтримку міжнародних зусиль з припинення надання прихистку для корупційних коштів. StAR співпрацює з країнами, що розвиваються, і фінансовими центрами, щоб завадити відмиванню надходжень від корупції і допомогти більш системному і своєчасному поверненню вкрадених активів.

StAR об’єднує і допомагає урядам, регуляторним органам, грантодавцям, фінансовим установам і громадським організаціям, заохочуючи співпрацю і дії для обмеження, виявлення та повернення вкрадених активів.

bi8Transparency International – Оборона та безпека (Велика Британія)

Ця програма має на меті поінформувати про корупцію в оборонній сфері та надати практичні інструменти зменшення корупційних ризиків. Transparency International співпрацює з урядами та міжнародними організаціями з метою підвищення прозорості оборонних відомств, а також з компаніями ВПК для підвищення стандартів галузі при виконанні міжнародних військових контрактів і розвиває центри та міжнародні мережі досвіду боротьби з корупцією у військовій сфері.

bi9 Антикорупційний глосарій Transparency International

Антикорупційний глосарій Transparency International – це відмінний цифровий ресурс. У глосарії зібрані, визначені й лаконічно, ясно та зручно подані поняття, що стосуються корупції. Завдяки дотепному викладенню Антикорупційний глосарій Transparency International може бути бажаним і корисним підручником для дуже широкої аудиторії.

bi10Доброчесні військові контракти Transparency International

Доброчесні договори – це інструмент уникнення корупції у держзамовленнях. Фактично це домовленість між урядовим відомством, що пропонує контракт, і компаніями, що претендують на нього, про відмову від хабарів, таємної змови та інших корупційних практик під час контракту. Для забезпечення підзвітності доброчесні договори також передбачають систему моніторингу, зазвичай з боку громадських організацій.

bi11Ініціатива прозорості та підзвітності

Ініціатива прозорості та підзвітності – це об’єднання донорів, яке заохочує прозорість, підзвітність і залучення.

bi12Посібник CleanGovBiz

Посібник містить практичні вказівки щодо різних шляхів боротьби з корупцією. Посібник узагальнює різні засоби підтримки створення здорових систем врядування, недопущення корупційних практик, виявлення корупції, покарання порушень і виправлення наслідків корупції.

Для кожного аспекту політики боротьби з корупцією користувачам пропонуються:

 • Пріоритетні контрольні списки
 • Вказівки з реалізації з прикладами успішної практики
 • Доступ до відповідних існуючих стандартів, інструментів, настанов, інструкцій, прикладів і розглядів, вироблених міжнародними та громадськими організаціями

bi13Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН

Мета Стандартизованого інструменту звітності про військові витрати ООН – допомогти загальним зусиллям з розробки системи конкретних заходів для сприяння зменшенню військових витрат. Цей інструмент також сприяє прозорості у військових питаннях, що є важливим елементом створення атмосфери довіри між країнами світу. Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН також зіграв важливу роль моделі для аналогічних документів звітності, зокрема в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

bi14База даних військових витрат СІПРІ

Бази даних СІПРІ можуть бути корисні для різних цілей. Насамперед вони сприяють прозорості й підзвітності військових витрат і можуть бути дуже цінними на етапах планування і бюджетування. Вони також містять довідкову інформацію для аналізу плюсів і мінусів військових витрат.

bi15Портал закупівель Європейського оборонного агентства

Цей інструмент забезпечує відкриту й конкурентну подачу заявок при оборонних закупівлях. Портал підтримує Європейське оборонне агентство. Цей інструмент сприяє доброчесності рішень про закупівлі, роблячи їх більш прозорими.

Інструмент дозволяє міністерствам оборони країн-учасниць прозоро рекламувати свої можливості військових замовлень на одному європейському порталі оборонного бізнесу; надає європейським оборонним компаніям рівні можливості для оцінки можливостей військових замовлень; заохочує прозорість і конкуренцію, закладаючи підвалини для розвитку Європейського ринку військової техніки (EDEM).

bi16Європейські партнери проти корупції (EPAC)

Європейські партнери проти корупції (EPAC) – незалежна неформальна мережа, що об’єднує понад 60 органів протидії корупції та поліцейського нагляду країн-учасниць Ради Європи. EPAC дає практикам місце для обміну досвідом, пошуку можливостей і співпраці за межами національних кордонів при розробці спільних стратегій і високих професійних стандартів.

bi17Агентство забезпечення і закупівель НАТО

Агентство забезпечення і закупівель НАТО (NSPA) – неприбуткова організація, що фінансується споживачами. NSPA є виконавчим органом Організації забезпечення і закупівель НАТО (NSPO), до якої входять усі 28 країн НАТО. NSPA об’єднує в одній організації служби тилового забезпечення і закупівель НАТО, пропонуючи учасникам цілісні варіанти рішень для різних країн. NSPA допомагає НАТО, використовуючи потенціал нових покупців і географічних регіонів та розвиваючи можливості у сферах:

 • Підтримки операцій та навчань,
 • Закупівлі систем та їх обслуговування протягом терміну експлуатації,
 • Постачання пального,
 • Стратегічних перевезень і запасів,
 • Тилового забезпечення і керівництва проектами.

bi18Принципи протидії хабарництву Ініціативи партнерства проти корупції Світового економічного форуму

Ініціатива партнерства проти корупції (PACI) – один з найпотужніших спільних міжвідомчих проектів Форуму зі створення прозорої концептуальної платформи за рахунок співпраці з бізнес-менеджерами, міжнародними організаціями та урядами у питаннях корупції, прозорості та ризиків нових ринків. Виходячи з визначених потреб та інтересів компаній-учасниць PACI, PACI намагається вирішувати проблеми боротьби з корупцією і дотримання норм на рівні галузі, регіону, країни та світу.

bi19Центр антикорупційних ресурсів U4

U4 пропонує відповідні антикорупційні матеріали, у т.ч. прикладні дослідження (показані по Темам), через потужний центр Інтернет-ресурсів. U4 також організує семінари в країнах і дистанційні курси заходів і стратегій боротьби з корупцією для агентств-партнерів.

bi48 Відкритий уряд

«Відкритий уряд» – це багатостороння ініціатива, яка має на меті отримати конкретні зобов’язання урядів підтримувати прозорість, розширяти повноваження громадян, боротись із корупцією та опановувати нові технології кращого врядування.

bi47 Група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF)

Група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) – міжурядовий орган, створений у 1989 р. міністрами її країн-учасниць. Завдання FATF – встановлювати стандарти та сприяти ефективній реалізації правових, регуляторних і оперативних заходів боротьби з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму та інших подібних загроз доброчесності міжнародної фінансової системи. Отже, FATF є «політичним органом», який генерує політичну волю, необхідну для проведення національних законодавчих і регуляторних реформ у цих галузях.

bi44 Група держав проти корупції (GRECO)

Група держав проти корупції (GRECO) була створена Радою Європи у 1999 р. для контролю дотримання державами антикорупційних стандартів цієї організації. Завдання GRECO – підвищити здатність її учасників боротись із корупцією, відстежуючи дотримання ними антикорупційних стандартів Ради Європи шляхом постійної взаємної оцінки і тиску колег. Група допомагає виявити недоліки національної антикорупційної політики, пропонуючи необхідні законодавчі, інституційні та практичні реформи. GRECO також дає можливість поширення найкращих практик недопущення й виявлення корупції.

bi40 Інструмент взаємної правової допомоги на запит

Інструмент взаємної правової допомоги на запит (MLA Tool) розроблено УНЗ для допомоги державам складати запити з метою спрощення і зміцнення міжнародної співпраці.

Інструмент MLA:

 • Практично не вимагає попередніх знань чи досвіду складання запитів про взаємну правову допомогу
 • Допомагає уникнути неповноти запитів про взаємну правову допомогу і таким чином мінімізує ризик затримки чи відмови
 • Легко адаптується до матеріального і процедурного права будь-якої країни
 • Дозволяє користувачу отримувати ключову інформацію про договори та національне законодавство
 • Має інтегровану систему відстеження випадків для вхідних і вихідних запитів.

bi20Канадська Рада державно-приватного партнерства, довідник проектів РРР

Канадська база даних проектів РРР – інструмент, розроблений канадською Радою державно-приватного партнерства. Цей інструмент дозволяє відстежувати поточні й минулі проекти, їх перебіг і стан. Проекти систематизовані за галузями та географічними регіонами. База даних охоплює проекти, виконувані Канадою в рамках державно-приватного партнерства, що сприяють прозорості й полегшують громадський нагляд.

Інші інструменти для відстеження:

 

bi21Трекер проектів P3 Bulletin

 

bi22Трекер проектів Infra PPP 

 


Photo credit: © Karina Priajina