hr50Підручник ОБСЄ по боротьбі з корупцією. 2016.

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

BI23DCAF-NATO: Анкети самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації інспекції НАТО. Є окремий документ у форматі Word для фіксації результатів анкетування. Хоча він адресований переважно військовим, країна може застосувати процес самооцінки доброчесності і до інших міністерств та відомств у секторі безпеки.

bi24Ділові принципи боротьби з хабарництвом Transparency International

Ділові принципи боротьби з хабарництвом первісно були розроблені спільними зусиллями участі компаній, неурядових організацій і профспілок, як інструмент допомоги підприємствам у пошуку ефективних підходів до боротьби з хабарництвом в усіх сферах їхньої діяльності. Ділові принципи мають створити систему, покликану допомогти підприємствам у розробці, плануванні та розвитку їхніх програм боротьби з хабарництвом. Ділові принципи відображають високий, але досяжний стандарт практики боротьби з хабарництвом. Вони стосуються підкупу державних чиновників, а також оборудок приватних компаній. 

bi25NATO (2013): Кодекс поведінки

Кодекс поведінки НАТО слід застосовувати у поєднанні з Положенням НАТО про використання цивільного персоналу, іншими кадровими принципами та чинними національними положеннями щодо збройних сил. 

bi26Кодекс антикорупційної поведінки APEC для бізнесу

Кодекс поведінки APEC для бізнесу є практичним прикладом Кодексу антикорупційної поведінки.

bi27Кращі практики прозорості бюджетів ОЕСР, 2002

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публікація ґрунтується на досвіді різних країн-учасниць.

bi28Настанови з доброчесності Світового банку

Узагальнені настанови з доброчесності групи Світового банку включають стандарти, принципи та елементи, визнані багатьма організаціями та установами як «добре врядування», антишахрайська і антикорупційна практика. Хоча вони стосуються насамперед «санкціонованих сторін», інших теж заохочують подумати про їх застосування. Вони не претендують на всеохопність, виключність чи обов’язковість; рішення про застосування цих Настанов або їх похідних слід приймати, виходячи з конкретної ситуації.

bi29Правила боротьби з корупцією Міжнародної торгової палати

Правила боротьби з корупцією МТП є наріжним каменем антикорупційних заходів МТП, будучи одночасно інструментом саморегулювання для бізнесу та дороговказом для зусиль урядів у боротьбі з вимаганням і хабарництвом.

bi30 CIDS (2014): План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації підкреслюється потреба керівництва та активної підтримки згори для надання чітких повноважень і пристосування обраного підходу до конкретних організаційних умов.

cc5 Міністерство оборони Норвегії (2011): Настанови з етики контакту з бізнесом і промисловістю

“Міністерство оборони вперше видало “Настанови з етики контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі” у квітні 2007 р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відносин, етики та керівництва (AEL) Міністерства оборони.

bi31 Міністерство оборони Норвегії (2010): План дій з відносин, етики та керівництва

Персонал оборонного сектора Норвегії стикається з складнощами й дилемами етики та поведінки щодня: у військових операціях, у контактах і співпраці з бізнесом та іншими приватними і державними діячами, у дослідницькій діяльності або у щоденній роботі. Тому керівники й працівники мають завжди бути готові приймати вірні рішення. Останнє і є завданням публікації, у якій подано План дій з відносин, етики та керівництва.

 Міністерство оборони Норвегії (2013): Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна Норвегії, Управління національної безпеки Норвегії та норвезьке відомство оборонних досліджень. Усі органи Міністерства оборони Норвегії мають дотримуватись системи цінностей, поданої у публікації.

hr51 Настанови з урядування та реформування сектору безпеки для персоналу ОБСЄ. 2016

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до врядування та реформування сфери безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сфери безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сфери безпеки.

bi33 U4 Issue 2013:8: Методи навчання тому, що працює і що не працює у боротьбі з корупцією, і чому: Введення у методологію для практиків

Документ пропонує практичні настанови практикам, які планують, виконують і поширюють оцінки та дослідження боротьби з корупцією. Для відповіді на робочі питання наслідків антикорупційних заходів можна використати ряд кількісних і якісних методів. Хоча деякі методи можуть дати точніші дані оцінки за інші, є баланс між точністю і затратами, бажаним і можливим. Донори мають визначити найкращу методику даного дослідження на основі питань оцінки, характеристик програми і наявності даних. При ретельному плануванні та достатніх ресурсах, донори можуть використати чимало методів, наведених у документі. Це має забезпечити надійніші результати і необхідні знання про те, що дає ефект у боротьбі з корупцією, закладаючи фундамент для більш ефективних антикорупційних ініціатив. U4 – це центр Інтернет-ресурсів для реформістів-практиків, які прагнуть ефективно вирішувати проблеми корупції у своїй роботі.

cover compendium NATO-DCAF (2010), Розбудова доброчесності та зменшення корупції в оборонному секторі. Зведення кращих практик.

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

hr35 DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд за сферою безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сфери безпеки в перехідних і постконфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сфери безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сфери безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного врядування у секторі сферою безпеки.

hr52 UN Inter-Agency SSR Task Force, Узагальнені технічні настанови з реформування сфери безпеки

Узагальнені технічні настанови ООН з реформування сфери безпеки – корисний інструмент для всіх зацікавлених у реформуванні сфери безпеки та демократичному керівництві сферою безпеки. Отже, мета Узагальнених технічних настанов – заохотити уніфікований підхід ООН до реформування сфери безпеки, встановивши спільні рамки підтримки ООН зусиллям країн з реформування сфери безпеки.

hr42 Hans Born, Ian Leigh (2005), Забезпечення підзвітності розвідки: Правові стандарти та практика нагляду за розвідслужбами.

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

hr38 Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

hr32 DCAF, Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський нагляд за сферою безпеки

Парламентам належить важлива роль у належному керівництві сектором безпеки та прозорому й підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника дасть найповніше розуміння питань безпеки та ролі парламентського нагляду. Можна також вибірково читати ті розділи й глави, які найбільше цікавлять користувача. Цьому допомагає покажчик і перехресні посилання. В підручнику є врізки, де пояснені складні питання основного тексту, наведені приклади законів чи правил і показані практики парламентського нагляду за сектором безпеки в різних країнах. Наприкінці більшості глав є розділ під назвою “що ви можете зробити як депутат”, де подані конкретні рекомендації. Проте, ці рекомендації слід виконувати з урахуванням національних умов.

hr47 OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.  

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Публікація складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

hr48 OECD (2010), Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та виконання  

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

hr49 OECD (2008), Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права.

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією.

hr45 Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях. 

bi34 Довідник законодавства із впровадження Конвенції ООН проти корупції

Конвенція ООН проти корупції була схвалена резолюцією 58/4 Генеральної асамблеї 31 жовтня 2003 року. Мета цього довідника – допомогти країнам ратифікувати та впровадити Конвенцію, показавши законодавчі вимоги, завдання, що випливають з цих вимог, і різні методи розробки державами необхідного законодавства.

bi35 Технічні настанови до Конвенції ООН проти корупції             

Ці Технічні настанови насамперед зосереджується на технічних порадах борцям з корупцією і владі, інструментах і прикладах доброї практики застосування статей Конвенції. Технічні настанови – це спроба показати політичні питання, інституційні аспекти та оперативні рамки повного й ефективного виконання положень Конвенції. Завдання настанов – надати ряд варіантів політики й міркувань, які кожна країна-учасниця могла б враховувати при виконанні Конвенції на національному рівні. Отже, настанови мають лише підняти й висвітлити питання такого виконання і жодним чином не можуть служити повним і вичерпним порадником для національних політиків, особливо з огляду на різницю правових систем і традицій та різної інституційної спроможності країн-учасниць.

bi36 Підручник ООН з практичних заходів боротьби з корупцією для прокурорів і слідчих

Підручник ООН з практичних заходів боротьби з корупцією для прокурорів і слідчих входить до ширшого пакету інформаційних матеріалів і ресурсів для країн, які розробляють і впроваджують стратегії боротьби з корупцією на всіх рівнях, а також для інших складових громадянського суспільства, зацікавлених у боротьбі з корупцією.

bi37 Довідник ООН з антикорупційної політики

Довідник ООН з антикорупційної політики, який містить загальну характеристику огляду і масштабу проблеми корупції та опис основних елементів антикорупційної політики, буде корисним посадовцям і політичним керівникам.

bi38 Посібник ООН з протидії корупції

Посібник ООН з протидії корупції містить докладний перелік конкретних інструментів для посадовців, які мають розробляти елементи національної антикорупційної стратегії і створювати з них загальну стратегічну систему, а також чиновників, які мають розробляти й застосовувати кожен елемент. У Посібнику розглянуті також практичні приклади як ілюстрацію використання окремих інструментів і їх поєднання на практиці. Вони показують, за яких умов конкретна програма працюватиме або не працюватиме, і як різні інструменти можна пристосувати чи змінити відповідно до обставин, у яких вони можуть бути використані.

bi39 Збірник ООН міжнародно-правових документів з корупції

У Збірнику міжнародно-правових документів з корупції для довідки зібрані всі основні відповідні світові та регіональні міжнародні договори, угоди, резолюції та інші документи. Вони містять юридично обов’язкові зобов’язання, а також деякі “м’які норми” чи нормативні документи, що можуть слугувати необов’язковими стандартами.

bi41 Довідник ресурсів зі зміцнення доброчесності та дієвості судочинства

Мета цього довідника – допомогти й надати інформацію там, хто займається реформуванням і вдосконаленням систем судочинства своїх країн. Довідник ресурсів також має на меті допомогти організаціям з розвитку, міжнародним організаціям та іншим надавачам технічної допомоги, які надають підтримку цьому процесу.

bi42 Формування громадської підтримки антикорупційної діяльності

У документі міститься практичний аналіз того, як установа може співпрацювати зі ЗМІ, щоб отримати підтримку громадськості у боротьбі з корупцією. Він задумувався як довідник, що має допомогти установам дізнатися, як подавати себе громадськості, як організувати роботу установи і як знайти союзників у пресі і загалом у суспільстві. Загалом цей документ має допомогти антикорупційним органам підвищити ефективність боротьби з корупцією.

bi43 Довідник з боротьби з корупцією у державних закупівлях та управлінні державними коштами

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення належних систем державних закупівель, а також належних систем управління державними коштами.

ni45 Принципи прозорості та доброчесності ОБСЄ при лобіюванні

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні допомагають керівникам вирішувати проблеми лобізму. Це єдині міжнародні принципи, що розглядають проблеми лобізму і показують, як досягти цілей прозорості та підзвітності при прийнятті державних рішень. Вони включені до стратегії ОЕСР з побудови більш потужної, справедливої та «чистої» економіки.

bi46 Глобальна антикорупційна ініціатива (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недопущення корупції; пом’якшити ризики корупції у фінансуванні кліматичних заходів і використанні природних ресурсів; розширити участь суспільства, молоді та жінок для підвищення прозорості й підзвітності на національному та місцевому рівні; і покращити дієве управління та інституційну ефективність боротьби з корупцією.

bi49Стамбульський план боротьби з корупцією ОЕСР

Стамбульський план боротьби з корупцією – це субрегіональна програма експертної оцінки, розпочата у 2003 р. в рамках Антикорупційної мережі. Програма підтримує антикорупційні реформи шляхом оцінки країн і постійного моніторингу виконання рекомендацій на впровадження Конвенції ООН проти корупції, інших міжнародні стандартів і передового досвіду. Ця програма:

  • розглядає організаційно-правові основи боротьби з корупцією і дає рекомендації
  • відстежує хід виконання рекомендацій

Результати обговорюють на щорічних зустрічах і публікують як звіти про виконання в країнах.

bi50 Самооцінка згідно Конвенції ООН проти корупції: не обмежуючись мінімумом

Процес самооцінки згідно Конвенції ООН проти корупції – це можливість долучитись до національного діалогу з антикорупційної політики та програм і стимулювати антикорупційні реформи. Цей практичний довідник пропонує національним діячам методику здійснення всебічної активної самооцінки виконання Конвенції ООН проти корупції.


Photo credit: © Karina Priajina