Сектор безпеки включає всі інститути та структури сектору безпеки, обов’язок яких – захищати суспільство від злочинності, безладу та насилля.Вони включають: збройні сили та їх цивільний персонал, правоохоронні органи (муніципальну поліцію, слідчих, прикордонні служби, пенітенціарні служби) та служби розвідки, а також їх цивільний персонал, освітні й навчальні заклади та відповідні служби забезпечення. Завдання сектору безпеки – реагувати на громадські потреби та гарантувати безпеку як суспільне благо. Сектор безпеки може також включати регламентовані приватні організації, які мають детально описані обмежені функції захисту майна та недопущення крадіжок.

Завдання сектору безпеки – гарантувати безпеку як суспільне благо. Тому сектор безпеки підлягає тим самим законам, нормам і правилам, як і будь-яка інша громадська послуга. Задача кожного гаранта безпеки – ефективно надавати ефективні послуги за допомогою прозорої і підзвітної політики та практик. Основний засіб досягнення суспільством і задіяними сторонами цієї мети – участь демократичних інститутів, незалежних органів нагляду, уряду і власне сектору безпеки в демократичному керівництві сектором безпеки. Демократичне керівництво сектором безпеки як таке означає, що сектор безпеки перебуває під демократичним цивільним контролем; що він захищає права людини, поважає верховенство права і відповідає за свої дії та результати.

Демократичне керівництво сектором безпеки: означає відносини між державою, як надавачем громадської послуги, та громадянським суспільством як одержувачем цієї громадської послуги. Ці відносини мають будуватися на довірі та діалозі. Відносини повинні бути орієнтованими на участь і консенсус, підзвітними, прозорими, реагуючими, дієвими, ефективними, рівними, інклюзивними, з повагою до верховенства права.

Реформування сектору безпеки: Визначається ООН як процес оцінки, розгляду та виконання, а також моніторингу й оцінки під керівництвом національних властей, мета якого – ефективне та підзвітне зміцнення безпеки держави та її населення, без дискримінації і при повній повазі до прав людини та верховенства права.[1]

Джерела

DCAF (2015), The Armed Forces, DCAF SSR Backgrounder.

UNDPKO SSR Unit (2012), The United Nations SSR Perspective.

UN SSR Task Force (2012), Security Sector Reform: Integrated Technical Guidance Notes

DCAF (2015), National Security Policy, DCAF SSR Backgrounder.

New editions of the DCAF SSR Backgrounder Series

 

[1] UNDPKO SSR Unit (2012), The United Nations SSR Perspective.

Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk