Долучення організацій громадянського суспільства (включаючи організації та асоціації громадянського суспільства, неурядові організації (НУО) і місцеві групи) до питань безпеки дозволяє врахувати думку населення при виробленні політики безпеки та управлінні.

Організації громадянського суспільства можуть виконувати активну роль, контролюючи політику та практику безпеки, що впливає на їхніх членів, і лобіюючи відповідні рішення. Співпраця організацій громадянського суспільства з парламентом теж важлива для запровадження й підтримання демократичного урядування сферою безпеки шляхом надання інформації про поточну безпекову ситуацію, порушення прав людини, досвіду контролю бюджету на комітетських слуханнях.

Організації громадянського суспільства можуть також допомагати формуванню в суспільстві консенсусу щодо пріоритетів політики безпеки, інформуючи громадськість з питань безпеки. Крім того, спеціалізовані організації громадянського суспільства, наприклад, жіночі організації, здійснюватимуть ретельний контроль та аналіз загроз і порушень для їхніх цільових груп, а також інформуватимуть про уявлень суспільства про сектор безпеки і звітуватимуть про порушення. Організації громадянського суспільства загалом можуть виконувати важливу функцію діалогу та співпраці, об’єднуючи громадян, демократичні інститути та відомства сфери безпеки для розгляду викликів безпеки.

ЗМІ можуть допомагати в керівництві органами безпеки журналістськими розслідуваннями та надаючи площу для обміну інформацією та обговорення питань безпеки за участі всіх сторін.

Розслідуючи та повідомляючи про зловживання в органах безпеки та юстиції, ЗМІ можуть допомогти виявити недоліки в механізмах прозорості та підзвітності, системах керівництва та врядування.

Друковані та електронні ЗМІ можуть також висвітлювати діяльність організацій громадянського суспільства з моніторингу органів безпеки та рівня забезпечення громадської безпеки. Крім того, вони можуть сприяти доброчесності судочинства, виступаючи як запобіжник від корупції завдяки журналістським розслідуванням, що розповідають про випадки корупції та зловживань.

Джерела:                                                                                                       

Иден Коул, Керстин Эпперт, Катрин Кинцельбах (eds.), Гражданский контроль над сектором безопасности. Пособие для организаций гражданского общества. (Женева – Киев, 2010).

 


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk