Метою реформи сектора безпеки (РСБ) є посилення якості управління сектором безпеки (УСБ) за допомогою ефективного і дієвого забезпечення безпеки в умовах демократичного нагляду і контролю. РСБ пропонує платформу для розгляду того, які суб’єкти і фактори мають відношення до безпеки в даному середовищі, а також методологію для оптимізації використання доступних ресурсів безпеки. [1]

Що таке реформа сектора безпеки?

РСБ зазвичай визначається як процес перетворення сектора безпеки з метою підвищення підзвітності, ефективності та поваги прав людини і верховенства права. Сектор безпеки – це широке поняття, яке використовується для опису структур, установ і персоналу, відповідальних за управління, забезпечення і контроль за безпекою в країні.[2] РСБ прагне до поліпшення УСБ. Це термін, що стосується процесу нагляду за участю багатьох зацікавлених сторін, і за допомогою якого сектор безпеки управляється всередині країни і ззовні.

Ефективне управління в секторі безпеки:

 • Сили безпеки здатні забезпечити безпеку професійно, за розумною ціною і таким чином, щоб забезпечити верховенство права.
 • Сектор безпеки представляє інтереси населення в цілому. Він є всеосяжним, адекватно відображає різні спільноти країни і враховує гендерні аспекти.
 • Сили безпеки відкрито надають інформацію громадськості.
 • Завдання і стратегії безпеки країни викладені в Політиці національної безпеки і її допоміжних документах, які визначають відповідні завдання та обов’язки різних складових сектору безпеки.
 • Виконавчі й цивільні органи управління, що відповідають за сили безпеки, здатні дати їм належні орієнтири та управління.
 • Сили безпеки контролюються й підзвітні демократично обраній цивільній владі, яка відповідає за їхню діяльність.
 • Сектор безпеки підзвітний сильній правовій системі.
 • Громадянське суспільство та неурядові суб’єкти, які відіграють певну роль у моніторингу УСБ, активні та можуть діяти незалежно.
 • Суб’єкти сектора внутрішньої безпеки можуть спокійно взаємодіяти один з одним.
 • Суб’єкти сектора внутрішньої безпеки добре інтегровані в регіональні та міжнародні рамки безпеки[3]

Чому це так важливо?

РСБ передбачає, що ефективне і демократичне забезпечення безпеки має основоположне значення для скорочення рівня бідності та стійкого економічного, соціального та політичного розвитку.[4] Основним завданням РСБ є досягнення ефективної, економічної та добре керованої системи забезпечення безпеки. РСБ прагне забезпечити, щоб належний рівень ресурсів був закріплений за службами безпеки, щоб інші могли належним чином бути інвестовані в соціальний і економічний розвиток. Функціонуючий сектор безпеки є попередньою умовою демократизації. Добре функціонуючий сектор безпеки сприяє регіональній стабільності і розширює можливості для міжнародної співпраці.[5]

Як це працює?

РСБ – це скоординований ряд дій, які розроблені для поліпшення ефективності й дієвості сектора безпеки держави. Ці дії можуть бути виражені в наступних етапах або фазах:

 • Огляд, оцінка та виявлення ризиків і проблем в короткостроковій і довгостроковій перспективах.
 • Розробка, планування та консультації. Результати оцінки використовуються для розробки стратегії або плану дій.
 • Фінансове планування. Будь-яка реформа повинна ретельно вивчатися і контролюватися з точки зору фінансових потреб, визначення пріоритетних завдань і оптимізації ресурсів.
 • Публічна інформація. Потрібні постійні та переконливі зусилля в області інформування громадськості, для того щоб РСБ розумілася і визнавалася відомством безпеки так само, як і населенням у цілому.
 • Реалізація. Реформи здійснюються відповідно до встановленого плану і тимчасових рамок.
 • Моніторинг, оцінка та адаптація. Для ефективної системи РСБ потрібні механізми моніторингу здійснення реформ і результатів та адаптація програм в світлі будь-яких змін. Моніторинг необхідний для оцінки прогресу й успіху реформи.[6]

Відповідно до Плану дій з питань доброчесності Центру доброчесності в секторі оборони, всеосяжний процес РСБ розглядатиме всі наступні основні області і за необхідності реформувати / адаптувати їх ,у відповідності до принципів ефективного УСБ:

 • Політичні аспекти (парламентський контроль, політика в області громадської оборони і безпеки, доступ до військових бюджетів, включення громадянського суспільства в дебати про сектор безпеки і РСБ, контроль над розвідувальними службами, контроль за угодами зі зброєю, антикорупційна політика і нормативні акти, а також міжнародні стандарти і конвенції).
 • Фінансові аспекти (планування та бюджетування, управління фінансами, прозорість, регулювання секретних бюджетів, аудит, генеральні інспектори, придбання, закупівлі і правові рамки, а також положення щодо регулювання бюджетів і фінансів сектора безпеки).
 • Людські ресурси (кадровий менеджмент, гендерні питання, положення про заробітну плату, заохочення і винагороди, кодекси поведінки, конфлікти інтересів, проведення тренінгів з виховання доброчесності, про правила, що стосуються подарунків, систем інформування про правопорушення та відповідного захисту інформаторів, омбудсменів, судові переслідування і дисциплінарні механізми)[7]

Хто залучений?[8]

РСБ включає широке коло національних, регіональних і міжнародних суб’єктів. У національному масштабі вона включає: виконавчу владу (глава держави, уряд, інші директивні органи); міністерство оборони та інші міністерства; збройні сили і служби безпеки (поліція, жандармерія, розвідувальні служби, прикордонники, митники, приватні охоронці); законодавчий орган (парламент і відповідні комітети); судові, правоохоронні та пенітенціарні органи; суб’єктів громадянського суспільства (засоби масової інформації, аналітичні центри, організації громадянського суспільства). Регіональні та міжнародні організації також відіграють ключову роль в РСБ, забезпечуючи підтримку і професійний досвід.

 

Джерела

Центр доброчесності в оборонному секторі.  Criteria for Good Governance in the Defence Sector: International Standards and Principles (2015)

Центр доброчесності в оборонному секторі. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

Центр доброчесності в оборонному секторі (2015) Guides to Good Governance.

ДКЗС (2011), Альбрехт Шнабел і Ханс Борн, SSR Paper 1: Security Sector Reform: Narrowing the Gap between Theory and Practice.

ДКЗС (2009), Defence Reform. Backgrounder.  

ДКЗС (2009), Gender and Security Sector Reform, Backgrounder.

ДКЗС (2009), Police Reform. Backgrounder.

ДКЗС (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder.  

ДКЗС (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder.  

ДКЗС – ПРООН (2008) Гражданский контроль над сектором безопасности. Пособие для организаций гражданского общества

ДКЗС (2015) Parliamentary Brief: Building Integrity in Defence.

НАТО-ДКЗС (2010), Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security: 20 Practical Reforms.

 Нові надходження до серії DCAF SSR Backgrounder Series

 

[1] Джерело: ДКЗС (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

[2] ДКЗС (2009), Gender and Security Sector Reform, Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

[3] ДКЗС (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

[4] ДКЗС (2009), Police Reform. Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

[5] ДКЗС (2009), Security Sector Governance and Reform. Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

[6] ДКЗС (2009), Defence Reform. Backgrounder. See also: CIDS (2015), Integrity Action Plan.

[7] Центр доброчесності в оборонному секторі (2015), Integrity Action Plan, p. 27.

[8] ДКЗС (2009), Defence Reform. Backgrounder. New series available at: http://ssrbackgrounders.org/

 


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk