Метою цього сайту є надання легкого доступу до інформації, інструментів та ресурсів, пов’язаних із вихованням доброчесності (ВД) та боротьбою з корупцією в секторі оборони та безпеки.

Його контент, призначений бути швидким довідником як для широкого загалу так і для професійної аудиторії, є актуальним для різних аудиторій в усьому світі.

Розділи сайту структуровані за шістьма основними темами, з яких найбільш важливими є розділи «Засоби ВД» та “Публікації”.

Розділ «Засоби ВД»  містить ряд ресурсів, включаючи законодавчі інструменти та ключові документи щодо виховання доброчесності та боротьби з корупцією.

Розділ «Публікації» містить збірник ключових матеріалів, що охоплюють широке коло питань, пов’язаних з антикорупційними діями в галузі оборони та безпеки.

Цей сайт є частиною програми ДКЗС щодо питань виховання доброчесності. Розробка сайту фінансується Управлінням політики безпеки (SIPOL) Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії.

 


Photo credit: © Benjamin Louis