Управління персоналом

Управління персоналом (кадровий менеджмент) – це процес здійснення кадрової політики в секторі безпеки і оборони – від наймання, навчання, призначення на посади до звільнення від обов’язків і виходу на пенсію.

Читати більше

Про оборонний менеджмент

Не існує загальноприйнятого визначення оборонного менеджменту. Оборонний менеджмент – це просто поняття про те, як оборонним організаціям імплементувати державну політику в сфері оборони на практиці,

Читати більше

Придбання

Придбання – це процес використання обладнання та послуг, отриманих від сторонніх організацій, для будівництва ефективної оборони та безпеки.

Читати більше

Оборонна політика

Оборонна політика є частиною більш широкої концепції політики національної безпеки або стратегії національної безпеки. Вона включає в себе планування оборони і оборонний менеджмент,

Читати більше

Планування

Мета планування у сфері безпеки і оборони, особливо довгострокового оборонного планування – визначити засоби, включаючи майбутню структуру сил, які дозволили б інститутам сектору оборони та безпеки ефективно впоратись з імовірними майбутніми загрозами.

Читати більше

Закупівлі

Закупівлі – складова частина процесу придбання. Закупівлі означають етап, на якому уряди закуповують товари та послуги у зовнішніх постачальників.

Читати більше

Бюджетування

Бюджетування у секторі безпеки, або управління ресурсами, розподіл, чи управління фінансами, є частиною загального процесу управління ресурсами країни.

Читати більше