Місії та операції:

Місії та операції з питань безпеки та оборони стосуються оперативних аспектів політики безпеки та оборони. Місії та операції включають фізичне розгортання збройних сил та цивільного персоналу що їх супроводжує в районі проведення операцій за спеціальним мандатом та із заданою метою (місією). Тривалість цих місій та операцій буде визначатися за їх типом, мандатом та цілями, а також наявними ресурсами та отриманими від них результатами.

Корупція:

Корупція визначається компанією Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International) (TI) як зловживання довіреною владою для набуття особистої вигоди.

Які корупційні ризики існують під час місій та операцій?

Говорячи про місії та операції, корупція може одночасно впливати на кілька рівнів. Перш за все, місії та операції зазвичай проводяться в дуже складних та нестійких середовищах, часто протягом тривалого періоду часу. Ці середовища, переважно, вже страждають від ендемічної корупції.

По-друге, деякі співробітники місії самі можуть бути схильними до корупції, тобто вразливості, яка може ще більше загостритись у середовищі, що сприяє корупції. Окремі місії є масштабними та складними, вони включають сукупність військових контингентів із кількох країн з різними знаннями та досвідом. Це створює складні організаційні умови, де корупція може легко залишатися непоміченою.

Співробітники місії мають бути оснащені, нагодовані, захищені та забезпечені житлом. Це часто передбачає користування великими грошовими сумами, аутсорсингом та використанням приватних підрядників. Всі ці сфери є потенційними можливостями для корупції.

Більш того, деякі місії розгортаються за дуже короткий проміжок часу, з мінімальною або навіть без попередньої організації, що призводить до поспішних рішень, недостатньої прозорості та відсутності належних тендерних процедур, що є серйозними недоліками в контексті закупівель.

 Чому це так важливо?

Розуміння корупційних ризиків у місіях та операціях є життєво необхідним, оскільки зменшення корупції може бути ключовим чинником, який визначає успіх місії. Як зазначає Трансперенсі Інтернешнл (TI), корупція може суттєво підірвати легітимність та ефективність міжнародної місії.[1]

Оскільки характер загроз безпеці змінюється, а розуміння успішності в операціях еволюціонує, то те, що раніше розглядалося як чисто військова операція, зараз переросло в широкий спектр заходів у всіх галузях професійної діяльності. Представники сектору оборони та безпеки зараз залучаються до операцій з підтримання стабільності, миротворчих операцій, допомоги у стихійних лихах, гуманітарних проектах та проектах з розвитку, місіях з надання допомоги в галузі безпеки та інших завдань у рамках двостороннього та багатостороннього співробітництва. У цьому контексті все більш важливим стає застосування цілісного підходу до будь-якої місії, а антикорупційні заходи є невід’ємною частиною цього підходу. Корупція може підірвати не тільки успіх місії, але й майбутній розвиток тієї чи іншої країни. Корупція може спричинити соціальні заворушення, громадянські війни, і, як наслідок, загрозу руйнування регіональної та міжнародної безпеки.

Як обмежити корупційні ризики в місіях та операціях?

Обізнаність

Першим кроком до впровадження успішних антикорупційних заходів є забезпечити переконання в тому, що кожен, хто бере участь у місії, усвідомлює важливість цих заходів та наслідки, які дозволяють корупції процвітати. Забезпечення того, що кожен усвідомлює свою роль у загальному процесі, і переваги системи без корупції, має важливе значення для підтримання активної участі людей в антикорупційних заходах.

Запобігання

Антикорупційні заходи повинні бути запроваджені з самого початку, на етапах визначення задуму та планування. Підготовка з питань боротьби з корупцією має вирішальне значення на всіх рівнях, починаючи від політиків та менеджерів, до командирів та особового складу, до місцевого найманого персоналу та служб. Анти-корупційні тренінги повинні проводитися до та під час розгортання.

Контроль

Коли мова йде про підрядників з приватного сектору, існує цілий ряд інструментів, які можуть бути використані для сприяння етичній поведінці та обмеження корупції, наприклад, відкриті і конкурсні торги, кодекси поведінки, договірні зобов’язання, моніторинг та оцінка ефективності. Документ Монтро про Приватні військові та охоронні компанії, Міжнародний кодекс поведінки для постачальників послуг з приватної безпеки та Посібник для держав з питань законодавчого регулювання діяльності приватних військових та охоронних компаній, є гарними прикладами кращих практик у цій сфері.[2]

Нагляд, прозорість, підзвітність

Прозорість, нагляд та підзвітність є фундаментальними елементами, які дозволяють виявити, обмежити та запобігти корупції. Механізми нагляду та моніторингу повинні працювати протягом усього процесу: до, під час та після розгортання. Для того, щоб здійснювати нагляд, необхідна прозорість. Прозорість передбачає оприлюднення інформації, необхідної для змістовного громадського обговорення законів та інших рішень. Прозорість та нагляд дозволяють виявляти неприйнятну поведінку та залучати відповідних осіб до відповідальності. Цей процес полегшується наявністю правової та судової структур для його підтримки, які не завжди є в нестабільних державах. Тим не менш, як наголошує ТІ, необхідно вживати заходів для того, щоб весь персонал був підзвітним перед законом незалежно від рангів.[3]

Зобов’язання

Антикорупційна діяльність – справа вимоглива і довготривала. Необхідно досягати балансу між перебільшеними очікуваннями та пораженськими настроями. Незалежно від того, наскільки складною є обстановка в районі проведення операції, на певному етапі необхідно зробити крок, спрямований на протидію корупції. У цьому контексті ставлення керівництва до питання важливості антикорупційних дій для досягнення успіху місії має вирішальне значення для збереження зацікавленості та утримання цієї проблеми серед пріоритетів порядку денного.

Хто залучений?

Говорячи про антикорупційні заходи, дуже важливо, щоб вони розглядалися цілісно. Боротьба з корупцією повинна спонукати кожного її розуміти і підтримувати, від політиків, керівників та менеджерів до молодшого персоналу, залучених постачальників послуг, місцевого персоналу, громадянського суспільства та корінного населення.

Aнтикорупційний контрольний список дій місій та операцій

 • Міжнародна політика щодо боротьби з корупцією
 • Стратегія місії, включаючи антикорупційні заходи
 • Детальні антикорупційні плани
 • Внутрішня культура прозорості та підзвітності, в тому числі, для персоналу країни-господаря та приватних  підрядників
 • Внутрішні та зовнішні механізми моніторингу та оцінки (до, під час та після розгортання)
 • Незалежний нагляд
 • Внутрішні та зовнішні механізми звітності
 • Захист інформаторів
 • Кодекс поведінки, у тому числі, для персоналу країни-господаря та приватних підрядників
 • Антикорупційний тренінг, у тому числі, для персоналу країни-господаря та перед початком розгортання
 • Чітке розуміння різних форм корупції
 • Чітке розуміння місцевих обставин
 • Підтримка та залученість керівництва
 • Всебічність підходів із забезпеченням ефективності управління і верховенства права
 • Довгострокова перспектива
 • Заходи щодо розробки місцевого законодавства для боротьби з корупцією
 • Заходи з розробки місцевих судових та прокурорських механізмів
 • Заходи з підвищення обізнаності місцевого населення
 • Використання розвідки для виявлення корупції та забезпечення належної сумлінності (due diligence)
 • Залучення фахівців з антикорупційної боротьби
 • Заходи з оцінки ефективності антикорупційних зусиль
 • Заходи щодо обміну інформацією та координації зусиль
 • Заходи щодо розвитку місцевої навчальної компетенції та наставництва місцевих фахівців з боротьби проти корупції

Джерело: Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2014), Corruption Threats & International Missions: Practical Guidance for Leaders

Джерела

ДКЗС (2016), Legislative Guidance Tool for States to Regulate Private Military and Security Companies.

ДКЗС (2016), Putting Private Security Regulation into Practice: Sharing Good Practices on Procurement and Contracting.

Уряд Швейцарії (2010), Международный кодекс поведения частных охранных компаний. 

Уряд Швейцарії та МКЧХ, The Montreux Document on Private Military and Security Companies (2008).

НАТО-ДКЗС (2010), Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду. 

Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2015), Corruption Lessons from the International Mission in Afghanistan. 

Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2014), Corruption Threats & International Missions: Practical Guidance for Leaders. 

Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2013), Corruption & Peacekeeping. Strengthening peacekeeping and the United Nations.

 

[1] Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2014), Corruption Threats & International Missions. Practical Guidance for Leaders.

[2] Уряд Швейцарії та МКЧХ, The Montreux Document on Private Military and Security Companies (2008) ; Уряд Швейцарії (2010), International Code of Conduct for Private Security Service Providers; ДКЗС(2016), Legislative Guidance Tool for States to Regulate Private Military and Security Companies.

[3] Трансперенсі Інтернешнл, Програма оборони і безпеки (2014), Corruption Threats & International Missions: Practical Guidance for Leaders.

 


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk