Договори про доброчесність – це антикорупційні інструменти органів влади, розроблені Transparency International у 1990-х рр. з метою зменшення корупції у державних замовленнях.
Договір – це фактично домовленість між урядом або урядовим відомством (на національному, регіональному чи місцевому рівні) і всіма учасниками торгів за державне замовлення.[1]

Що таке договори про боротьбу з корупцією / доброчесність?

Згідно Transparency International, договори про доброчесність – це інструменти боротьби з корупцією корупції на етапі тендерів і контрактів у процесі закупівлі. Вони обов’язкові для всіх учасників торгів та уряду, як домовленість про зменшення можливостей для корупції під час і після тендеру.[2]

Договір про доброчесність у сфері оборони зазвичай має три головні елементи:

 • Невеликий контракт, у якому всі учасники торгів та організація-покупець погоджуються на певні визначені обіцянки уникати хабарів і суворі правила нерозголошення. Вони також погоджуються на санкції аж до виключення з тендеру;
 • Незалежний контролер з незалежним експертом, який переглядає тендерну документацію і розглядає питання та скарги учасників торгів;
 • Механізми підвищення прозорості документів і процесів. Це також зміцнює довіру громадськості, залучаючи громадянське суспільство.[3]

Чому це важливо?

Як підкреслює Transparency International, договори про доброчесність важливі, бо вони доповнюють недосконалі закону договірними вимогами, спрямованими на недопущення та уникнення корупційних практик, які могли б поставити під сумнів процес розбудови можливостей сектору безпеки та призвести до марнування обмежених державних коштів. Вони також привертають більше учасників торгів, дають їм більше впевненості і забезпечують незалежний контроль і технічний нагляд. Договори про доброчесність можуть знизити високу ціну та потворний вплив корупції на державні закупівлі і допомагають створити більш сприятливий інвестиційний клімат і залучитися громадською підтримкою. Договори про доброчесність підкріплюють санкції, тим самим обмежуючи корупцію.[4]

Як це працює?

Договори про доброчесність обумовлюють права та обов’язки так, щоб жодна сторона не могла: платити, пропонувати, вимагати чи отримувати хабарі; змовлятися з конкурентами для отримання контракту; чи брати участь у таких зловживання під час виконання контракту. Відправною точкою є домовленість про виконання договору між урядом та громадською організацією, відповідальною за моніторинг договору. Ця домовленість підтверджує політичну волю виконати договір, визначає договірний процес і описує дії, ролі та обов’язки всіх задіяних сторін. На всіх етапах цього процесу необхідна прозорість. Зміст договору про доброчесність мають узгодити громадські організації та уряд.[5]

Transparency International називає деякі ключові елементи договорів про доброчесність:

 • Обіцянка й зобов’язання учасників торгів не пропонувати й не брати хабарів
 • Обіцянка й зобов’язання Уряду, його консультантів і радників не пропонувати й не брати хабарів
 • Обмеження на роботу урядовців на фірмах-учасниках торгів чи їх партнерах певний час після торгів (принаймні два роки)
 • Розкриття даних агентів чи посередників (учасники торгів мають повідомити про всі комісії та витрати, сплачені ними іншим установам у зв’язку з контрактом)
 • Може вимагатись повідомлення про платежі агенту і від агента
 • Учасникам торгів радять мати Кодекс поведінки і програму дотримання норм
 • Призначення незалежного контролера чи групи контролерів з необмеженим доступом до всіх зустрічей, матеріалів, документів
 • Публікація деяких або всіх документів та результатів оцінки
 • Громадські слухання та обговорення пропозиції
 • Учасники торгів повинні погодитись на самоусунення у разі доказів порушення обіцянки
 • Наступні санкції, наприклад, заборона подавати пропозиції до наступних контрактів
 • Слід заохочувати участь громадянського суспільства[6]

Однією з головних особливостей договору про доброчесність є незалежний контроль. У більшості випадків контролери – це громадянські активісти або фахівці, призначені підрозділом Transparency International та її партнерами з громадянського суспільства (і підзвітні їм). Незалежна система контролю має забезпечити виконання договору й зобов’язань сторін.

Хто бере участь у процесі?

Договори про доброчесність стосуються і можуть бути використані центральними, місцевими і муніципальними чиновниками та організаціями, приватними компаніями (учасників торгів) і громадянським суспільством.

Джерела

Ben Magahy & Mark Pyman, Transparency International, Building Integrity and Reducing Corruption Risk in Defence Establishments. Ethics and business conduct in defence establishments- the improvement of national standards. 2009.

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Council of Europe, Recommendation No R. (2000) 10 of the Committee to Member states on codes of conduct for public officials. 11 May 2000. Model code of conduct for public officials.

Council of Europe, 1999, Criminal Law Convention on Corruption.

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the financing of Terrorism.  

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime.

DCAF (2008) National Security Policy, Backgrounder. Див. нову серію тут.

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Budgeting. DCAF Backgrounder. Див. нову серію тут.

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Procurement. Backgrounder. Див. нову серію тут.

DCAF (2015) Парламентський довідник: Виховання доброчесності в оборонному секторі.

Гарі Букур-Марку, Філіпп Флурі, Тодор Тагарєв (ред.) Оборонний менеджмент: Ознайомлення. Серія “Менеджмент безпеки та оборони”Series No. 1. DCAF (2009).

McConville Teri, Holmes Richard (eds.), Defence Management in Uncertain Times. Cranfield Defence Management Series Number 3. Routledge 2011.

McGuffog Tom (2011), “Improving value and certainty in defence procurement”, Public Money & Management, 31:6, 427-432

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

OECD (2002) Best Practices for Budget Transparency.

OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.2011.

ОБСЄ, Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки.

Royal Norwegian Ministry of Defence, 2011, Ethical Guidelines for Contact with Business and Industry in the Defence Sector.

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Tysseland E. Bernt, “Life cycle cost based procurement decisions. A case study of Norwegian Defence Procurement projects” International Journal of Project Management, 26, 2008. 366-375.

Transparency International (2002), The Integrity Pact. The Concept, the Model and Present Applications: A Status Report. Доступно тут.

Transparency International, (2009) The Integrity Pact. A powerful tool for clean bidding. Доступно тут.

Transparency International. Integrity Pacts. Див. тут.

Transparency International, (2011) Codes of Conduct in Defence Ministries and Armed Forces. What makes a good code of conduct? A multi-country study. International Security and Defence Programme.

United Nations SSR Task Force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.

United Nations. General Assembly Resolution A/RES/51/59, 28 January 1997. Annex: International Code of Conduct for Public Officials.

UN Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Corruption.

US Naval War College, Commander Raymond E Sullivan Jr., (ed) Resource Allocation: The Formal Process. July 2002.

Water Integrity Network, Integrity Pacts Tool Sheet. Доступно тут.

 

[1] Water Integrity Network, Integrity Pacts Tool Sheet and Transparency International.

[2] TI Defence.

[3] NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду. стоp. 188.

[4] TI Defence.

[5] Source: TI . Integrity Pacts. Archive. Доступно тут.

[6] TI – Defence, Integrity Pacts.

 


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk