Не існує універсального визначення поняття корупції. Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International (TI) визначає корупцію як «зловживання, що здійснюються уповноваженим органом (державним або приватним) для отримання незаконної (групової або особистої) вигоди».
Це визначення є загальноприйнятим. Однак, важливо мати на увазі, що корупція є досить контекстуальною; тому, сприйняття і розуміння того, що являє собою корупція, вельми відрізняються. Центр доброчесності в оборонному секторі (CIDS) визначає корупцію як діяльність в межах установи, яка ставить під загрозу здатність даної установи незалежно й підзвітно виконувати свої функції.[1]

Що таке корупція в обороні та безпеці?

Корупція в секторі безпеки може проявлятися в різних формах, таких як: відкати і хабарі, просування неконкурентних контрактів або маніпуляції з зарплатами солдат, зловживання бюджетними коштами і використання військових ресурсів для отримання позабюджетних доходів.[2] Нещодавнє і швидке зростання приватних військових і охоронних компаній, які здійснюють в рамках держави певну діяльність, яка передається на аутсорсинг відповідно до обмежених правил, ще більше розширило можливості для корупції.[3] Матс Р. Бердал і Девід М. Мелоун виділяють три типи корупції:

  • Корупція (дрібна), заснована на потребах: поширена серед військовослужбовців нижчої та середньої ланки, які не можуть задовольнити свої основні соціальні потреби через низьку заробітну платню.
  • Жадібна (елітна) корупція: включає високопоставлених військових і державних чиновників, а також приватні компанії та посередників / агентів.
  • Пірамідальна корупція: пов’язує високопоставлених урядових і військових чиновників з військовослужбовцями нижчої та середньої ланки через перерозподіл незаконних доходів і потік корумпованих грошей знизу – вгору. [4]

Окрім того, Кримінальний кодекс Франції розрізняє пасивну і активну корупцію.

  • Пасивна корупція є прямим або непрямим запитом, або неправомірним прийняттям пропозицій, пожертвувань, подарунків або переваг.
  • Активна корупція – це пряма або непряма неправомірна пропозиція, обіцянка, пожертвування, подарунки або переваги.[5]

Чому корупція являє собою такий ризик?

Корупція стримує розвиток і підриває безпеку сучасних суспільств. Корупція також руйнує суспільну довіру до інститутів країни. Корупція особливо перешкоджає прогресу країн з перехідною економікою, розкрадаючи такі необхідні ресурси у тих, хто намагається будувати державу. Ресурси, що отримуються завдяки корупційній діяльності, часто трансформуються в економічний і політичний вплив, тим самим послаблюючи демократичні інститути і розширюючи масштаби корупції. Оборонний сектор часто сам забезпечує сприятливі умови для корупційних дій через культуру секретності і безкарності, яка приховує їх від жорсткого контролю.[6]

Крім того, корупція підриває ефективність і економічність збройних сил. Моральна пригніченість військовослужбовців і брак відповідного обладнання є причиною збільшення втрат на полі бою, що може поставити під загрозу глобальні завдання національної безпеки. Армія побачить, що їх бюджет скорочується, оскільки зазвичай менше коштів виділяється сфері, яка вважається корумпованою. Це породжує ще більшу корупцію, оскільки зацікавлені групи конкурують за забезпечення своєї частки обмежених коштів, що призводить до замкнутого кола корупції.

Як корупція впливає на оборону та безпеку?

Корупція коштує дорого. Вона витягує і так обмежені кошти з інших сфер, які самі їх потребують, таких як охорона здоров’я та освіта. Корупція також перешкоджає ефективному функціонуванню сектора безпеки. Корумповані і неефективні збройні сили знижують рівень суспільної довіри до державних інституцій. Боєздатність військ при виконанні поставлених завдань значно знижена. Корумповані процедури, що стосуються призначень і заохочень за заслуги, сильно впливають на моральний дух військ. Корупція також може допомагати терористам і організованій злочинності отримувати інформацію, ноу-хау, небезпечні матеріали, технології та системи озброєння. Корумповані зв’язки організацій сфери безпеки і оборони з організованою злочинністю є безпосередньою загрозою безпеці країни та її громадян. Корупція негативно позначається на авторитеті збройних сил у міжнародних операціях.[7]

Хто страждає від корупції? Хто може з цим боротися?

Основними областями, яких торкнулась корупція у сфері оборони і безпеки, є:

  • управління персоналом;
  • бюджетування та управління фінансами, закупівлями, процедури по виплаті компенсацій;
  • аутсорсинг, приватизація, партнерство між державним і приватним секторами;
  • використання надлишкового обладнання та інфраструктури;
  • військові операції, а також залучення особового складу та обладнання до господарської діяльності[8]

Крім того, Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International (TI) вважає, що політичний компонент сектора безпеки вельми схильний до корупції. З цієї точки зору, політика безпеки; зв’язок між обороною і національними активами; контроль розвідувальних служб та інші процедури планування й політики, такі як Стратегія національної безпеки, потенційно можуть стати джерелами для корупційних дій, які здійснюються, незважаючи на правові рамки.[9]

Корупція стосується співробітників всіх рівнів сектора безпеки і оборони і може виражатися в таких формах, як: крадіжка, вимагання, хабарництво і кумівство. Чинники, такі як: відсутність прозорості (культура секретності), оперативна терміновість, відсутність механізмів контролю та відсутність адекватних правил і нормативів, можуть створити атмосферу, схильну до корумпованої поведінки фінансових та інших джерел. В даному контексті, інформатори відіграють найважливішу роль, інформуючи про правопорушення. Комітети з питань контролю, інститути омбудсменів та інспектори мають важливе значення для боротьби з корупцією. Їх присутність сама по собі має профілактичну дію. Парламент, Міністерство оборони та інші міністерства, громадянське суспільство, засоби масової інформації і наукове співтовариство можуть бути важливим елементом у боротьбі з корупцією. Крім того, міжнародні організації та інші країни можуть забезпечувати рекомендаціями, передовим досвідом і міжнародними нормами.[10]

Джерела

Центр доброчесності в оборонному секторі. Criteria for Good Governance in the Defence Sector: International Standards and Principles (2015) 

Центр доброчесності в оборонному секторі. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014) 

CIDS (2015) Guides to Good Governance: Professionalism and integrity in the public service. No 1.

Центр доброчесності в оборонному секторі (2015) Guide to Good Governance (No 2) 

ДКЗС (2015), Parliamentary Brief: Building Integrity in Defence. 

НАТО-ДКЗС , (2010). Виховання доброчесності і боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

НАТО(2012) Building Integrity Programme 

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption in Defence and Security: 20 Practical Reforms. 

Transparency International (2008). ‘Corruption and (In)security’, Working Paper, No. 4.

Transparency International (2007). ‘Addressing corruption and building integrity in defence establishments’, Working Paper, No. 2.

Нові надходження до серії DCAF SSR Backgrounder Series.

 

[1] Джерело: TI (2015), Corruption: Lessons from the international mission in Afghanistan. p 20. CIDS (2015) Criteria for Good Governance in the Defence Sector: International Standards and Principles. p 3. CIDS, Integrity Action Plan, p 10.

[2] ДКЗС (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence. 

[3] НАТО-ДКЗС, (2010). Виховання доброчесності і боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду, стоp. 5.

[4] В НАТО-ДКЗС, (2010). Виховання доброчесності, стоp. 151-152. See: Mats R. Berdal and David Malone, eds., Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. (London 2009)

[5] Там само, стоp. 174.

[6] Там само. НАТО-ДКЗС, (2010). Виховання доброчесності, стоp. 1-3.

[7] Там само, стоp. 3-12.

[8] Там само, стоp. 5

[9] Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security: 20 Practical Reforms.  p. 10. 

[10] ДКЗС (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

 


Photo credit: © Crown Copyright www.defenceimages.mod.uk