უსაფრთხოების სექტორის მართვა

უსაფრთხოების სექტორის მართვა ნიშნავს პროცესს, რომლის საშუალებით ანგარიშვალდებული უსაფრთხოების ინსტიტუტები ახორციელებენ უსაფრთხოების – როგორც საჯარო პროდუქტის – მიწოდებას გამჭვირვალე პოლიტიკის და პრაქტიკის გზით.

იხილე მეტი

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მიზანია გააუმჯობესოს უსაფრთხოების სექტორის მართვა უსაფრთხოების ქმედითი და ეფექტიანი მიწოდებით დემოკრატიული ზედამხედველობის და კონტროლის პირობებში.

იხილე მეტი

ანგარიშვალდებულება

CIDS-ის თანახმად, ანგარიშვალდებულება ნიშნავს ადამიანების პასუხისმგებლობას თავიანთ ქმედებებზე და თავიანთი მოვალეობების შესრულების ხარისხზე.

იხილე მეტი

გამჭვირვალობა

„გამჭვირვალობა ახასიათებს მთავრობებს, კომპანიებს, ორგანიზაციებს და ინდივიდებს, რომლებიც მზად არიან გაამჟღავნონ ინფორმაცია, წესები, გეგმები, პროცესები და ქმედებები“

იხილე მეტი

ზედამხედველობა

ზედამხედველობა უსაფრთხოების სექტორის კარგი მმართველობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის შიგნით, ისე მის გარეთ არსებულ ბევრ ინსტიტუტს შეუძლია ზედამხედველობა გაუწიოს უსაფრთხოების სექტორის პოლიტიკას

იხილე მეტი

გენდერი

გენდერი შეეხება ქალის და კაცის როლებთან დაკავშირებულ სოციალურ ატრიბუტებს და შესაძლებლობებს, აგრეთვე, ურთიერთობებს ქალებს, კაცებს, გოგონებს და ბიჭებს შორის.

იხილე მეტი