ქცევის კოდექსი

ქცევის (ეთიკის) კოდექსი წესების და რეკომენდაციების ნაკრებია, რომელსაც იღებენ კომპანიები, ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო ჯგუფები და ა.შ.. ეთიკის კოდექსის მიზანია მეგზურობა გაუწიოს ორგანიზაციის თანამშრომლების ქცევას იდეალების და ღირებულებების დადგენის გზით.

იხილე მეტი

კეთილსინდისიერების დათქმები

კეთილსინდისიერების შესახებ დათქმა ანტიკორუფციული ინსტრუმენტია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კორუფციის შემცირების მიზნით შექმნა 1990-იან წლებში მთავრობებისთვის საჯარო შესყიდვებში გამოსაყენებლად.

იხილე მეტი

მამხილებლის ინსტიტუტი

მამხილებლის ინსტიტუტი გულისხმობს ინფორმაციის გამჟღავნებას სავარაუდო დარღვევის, კორუფციული, არაკანონიერი, თაღლითური ან სახიფათო ქმედებების შესახებ – რომლებიც ჩადენილია საჯარო ან კერძო სექტორის ორგანიზაციებში ან ამ ორგანიზაციების მიერ

იხილე მეტი

აუდიტი

აუდიტი ფინანსური და სამართლებრივი ზედამხედველობის ნაწილია და უაღრესად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უსაფრთხოების სექტორის კარგ მმართველობაში. აუდიტი უსაფრთხოების სექტორის ხარჯების გადახედვის, მონიტორინგის და შეფასების პროცესია.

იხილე მეტი

მისიები და ოპერაციები

მისიები და ოპერაციები: უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში მისიები და ოპერაციები შეეხება უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის საოპერაციო ასპექტებს.

იხილე მეტი